Tre skissförslag till del av villaträdgård i Lund, 2016

Det här är ett skissprojekt där 3 stycken variationer på samma yta togs fram. Kunden önskade en pergola över det befintliga trädäcket med klängväxter och en rabatt som skulle ge insynskydd då det är en hörntomt och denna delen av trädgården vetter ut mot gatan. Tre olika lösningar på detta presenterades i vyskiss och planskiss.