Designförslag till villaträdgård i Åkarp, 

2017

Den här trädgården påbörjades hösten 2016 med att röja ibland förvuxna enar, thujor, och idegranar. Därefter tog ett nytt formspråk fram, där nya växter planterades in på de numera öppna ytorna. Stilen är japanskinspirerad med Hakonegräs, Bambu och Japansk lönn.

 

Våren 2017 har arbetet fortsatt och en ny uteplats har tagit form på en tidigare outnyttjad yta. En del skadade träd har tagits bort, och istället gett plats åt en ny grusträdgård i österläge.

En ligusterhäck skärmar av mot vägen så att ett rum har vuxit fram. I morgonsolen blir det en perfekt frukostplats för härliga sommardagar.

 

En stor skulptural rönnsumak planteras i ett kärl, och ger platsen ett tak som ytterligare förstärker rumskänslan.